Kategorie

Nowe produkty

Dostępny pod adresem www.pokrowcenamiare.pl sklep internetowy POKROWCENAMIARE.PL prowadzony jest przez Wanda Jankowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Auto Comfort - Wanda Jankowska zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe

Siedziba Firmy :

Auto Comfort
ul. Modlińska 310/312 lok.12 ; 03-152 Warszawa

oraz adres przesyłania reklamacji:

Auto Comfort
ul. Marmurowa 44/43 ; 05-110 Jabłonna

Adres sklepu internetowego POKROWCENAMIARE.PL:

ul. Modlińska 310/312  
03-152 Warszawa

NIP: 5211568131

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pokrowcenamiare.pl lub pod numerem telefonu +48 791 470 556
( opłata wg cennika własciwego operatora )


Punkt odbioru osobistego ( tylko po wcześniejszym potwierdzeniu ):

Auto Comfort
sklep internetowy POKROWCENAMIARE.PL
ul. Modlińska 310/312 - teren Fort Piątek
03-152 Warszawa
kontakt:
tel. +48 791 470 556
mail: sklep@pokrowcenamiare.pl