Kategorie

Dostępny pod adresem www.pokrowcenamiare.pl sklep internetowy AUTO PREMIUM prowadzony jest przez Wanda Jankowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Auto Comfort - Wanda Jankowska zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe

Siedziba Firmy :
ul. Szkolna 79H/43 ; 05-110 Jabłonna

Adres odbioru osobistego oraz przesyłania reklamacji :
ul. Szkolna 79H/43 ; 05-110 Jabłonna

NIP: 5211568131

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pokrowcenamiare.pl lub pod numerem telefonu +48 791 470 556
( opłata wg cennika własciwego operatora )


Punkt odbioru osobistego ( tylko po wcześniejszym potwierdzeniu ):

Auto Comfort
ul. Szkolna 79H/43
05-110  Jabłonna
kontakt:
tel. +48 791 470 556
mail: sklep@pokrowcenamiare.pl