Kategorie

Dostępny pod adresem www.pokrowcenamiare.pl sklep internetowy POKROWCENAMIARE.PL prowadzony jest przez Dariusz Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEFORE - Dariusz Jankowski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe

Siedziba Firmy :

DEFORE 
ul. Modlińska 190 lok.230 ; 03-119 Warszawa

oraz adres przesyłania reklamacji:

DEFORE
ul. Modlińska 190 lok.230 ; 03-119 Warszawa

Adres sklepu internetowego POKROWCENAMIARE.PL:

ul. Modlińska 190 lok.230 
03-119 Warszawa

NIP: 5210529040

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pokrowcenamiare.pl lub pod numerem telefonu +48 791 470 557
( opłata wg cennika właściwego operatora )


Punkt odbioru osobistego ( tylko po wcześniejszym potwierdzeniu ):

DEFORE


sklep internetowy POKROWCENAMIARE.PL

ul. Modlińska 190 lok.230 - budynek STENDA

03-119 Warszawa

kontakt:
tel. +48 791 470 557
mail: sklep@pokrowcenamiare.pl